TEXTURE wallpaper

วอลเปเปอร์ติดผนัง การออกแบบสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ดูทันสมัยและแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งด้วยเน้นแบบลายผ้า ลายกราฟิกที่สวยงาม ลายใบไม้ ลายไม้ ดอกไม้ สีพาสเทลที่ทันสมัย มีให้เห็นในฉากซีรีย์เกาหลีดังๆหลายเรื่อง พร้อมจัดชุดเป็นชุดง่ายต่อการเลือกใช้

วอลล์เปเปอร์พีวีซีไวนิลหลังกระดาษ หน้ากว้าง 106 ซม. ยาว 15.6 เมตรต่อม้วน ผ่านระบบการผลิตด้วยเทคนิคการพิมพ์แบบพิเศษเฉพาะเพื่อให้มีมิติที่สวยงาม ได้รับเครื่องหมายคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรมจากประเทศเกาหลีใต้ และมาตรฐานการผลิตจากกลุ่มประเทศยุโรป

No.34522-1

ไม้โมเดิร์นสีเทาอ่อน

No.34522-2

ไม้โมเดิร์นสีน้ำตาล

No.34522-3

ไม้โมเดิร์นสีดำเทา

No.34527-1

ใบไม้ทรอปิคอลสีเขียว พื้นสีขาว

34527-2

No.34527-2

ใบไม้ทรอปิคอลสีเขียว พื้นสีชมพูอ่อน

No.34527-3

ใบไม้ทรอปิคอล สีเทาพื้นสีขาว

No.34527-4

ใบไม้ทรอปิคอลสีฟ้า

No.34538-1

ใบไม้เกาหลีสีเงิน พื้นสีขาว

 

No.34538-2

ใบไม้เกาหลี สีพิ้งโก พื้นสีเทา

No.34538-3

ใบไม้เกาหลี พื้นสีเขียว

No.34525-1

ใบไม้สีขาว

No.34525-2

ใบไม้สีน้ำตาลอ่อน

34525-3

No.34525-3

ใบไม้สีฟ้าพื้นสีเทา

No.34537-1

ลายทางสีขาว สลับสีเทาเงิน

 

34537-2

No.34537-2

ลายทางสีเทา สลับสีพิ้งโกขาว

No.34537-3

ลายทางสีเขียว สลับสีทองขาว

34531-1

No.34531-1

โมเดิร์นสีขาว

34531-2

No.34531-2

โมเดิร์นสีเทา

34531-3

No.34531-3

โมเดิร์นสีฟ้า

No.34532-1

สีครีม

No.34532-2

สีน้ำตาลอ่อน

34532-3

No.34532-3

สีน้ำตาล

No.34532-4

สีขาวปนเทา

 

34532-5

No.34532-5

สีเทาอ่อน

34532-6

No.34532-6

สีฟ้าอมเทา

No.34533-1

โมเดิร์นลักชูรี่ พื้นเบจ สีทอง

 

34533-2

No.34533-2

โมเดิร์นลักชูรี่ พื้นเทา สีน้ำเงิน

No.34533-3

โมเดิร์นลักชูรี่ พื้นน้ำตาล สีน้ำตาล

34534-1

No.34534-1

ปูนเปลือยสีขาวอมเทาอ่อน

No.34534-2

ปูนเปลือยสีเทาอ่อน

34534-3

No.34534-3

ปูนเปลือย สีน้ำตาลอ่อนอมเทา

34534-4

No.34534-4

ปูนเปลือยสีน้ำตาลทอง

34534-5

No.34534-5

ปูนเปลือยสีเทา

34534-6

No.34534-6

ปูนเปลือยสีน้ำตาล

No.34534-7

ปูนเปลือยสีแดง

34535-1

No.34535-1

สไตล์โมเดิร์นลักชูรี่ สีเทาอ่อน

 

No.34535-2

สไตล์โมเดิร์นลักชูรี่ สีน้ำตาลอ่อน

No.34535-3

สไตล์โมเดิร์นลักชูรี่ สีน้ำตาลทอง

No.34535-4

สไตล์โมเดิร์นลักชูรี่ สีน้ำตาลแดง

34540-1

No.34540-1

อิฐสีขาว

 

No.34540-2

อิฐสีน้ำตาล

 

34540-3

No.34540-3

อิฐสีเทา

 

34540-4

No.34540-4

อิฐสีดำ

 

34523-1

No.34523-1

ซิกแซกสีขาว

No.34523-2

ซิกแซกสีเทาขาว

34523-3

No.34523-3

ซิกแซกสีเทา

No.34523-4

ซิกแซกสีน้ำตาลบีช

No.34523-5

ซิกแซกสีฟ้าเทา

34541-1

No.34541-1

หินอ่อน สีน้ำตาลอ่อน

 

No.34541-2

หินอ่อน สีขาวปนสีเทาอ่อนและสีทอง

 

34541-3

No.34541-3

หินอ่อนสีฟ้า

 

No.34541-4

หินอ่อน สีเทาปนสีน้ำเงินทอง

 

34536-1

No.34536-1

สีขาว

34536-3

No.34536-3

สีเทา

34536-4

No.34536-4

สีเขียว

No.34542-1

ปูนเปลือย สีขาวเทา

 

No.34542-2

ปูนเปลือย สีเทา

 

No.34542-3

ปูนเปลือย สีฟ้าอ่อน

 

No.34542-4

ปูนเปลือยสีฟ้า

 

No.34542-5

ปูนเปลือยสีเทา

 

34542-6

No.34542-6

ปูนเปลือยสีน้ำตาลอ่อน

 

34542-7

No.34542-7

ปูนเปลือยสีน้ำตาล

34524-1

No.34524-1

สีขาวงาช้าง

No.34524-2

สีน้ำตาลอ่อน

34524-3

No.34524-3

สีน้ำตาล

No.34524-4

สีเทา

 

No.34528-1

มินิมอลสีขาว

No.34528-2

มินิมอลสีเทาอ่อน

34528-3

No.34528-3

มินิมอลสีเทา

34528-4

No.34528-4

มินิมอลสีน้ำตาลอ่อนอมเทาอ่อน

No.34528-5

มินิมอลสีเขียวพาสเทล

34528-6

No.34528-6

มินิมอลสีเขียวอมเทา

34529-1

No.34529-1

สีเทาอ่อนสว่าง

34529-2

No.34529-2

สีเทาอ่อน

No.34529-3

สีเทา

34529-4

No.34529-4

สีดำ

34539-1

No.34539-1

ลายผ้าสีเทาอ่อน

 

34539-2

No.34539-2

ลายผ้าสีครีม

 

34539-3

No.34539-3

ลายผ้าสีน้ำตาลอ่อน

 

34539-4

No.34539-4

ลายผ้าสีแดงอมน้ำตาล

 

No.34539-5

ลายผ้าสีเขียว

 

34539-6

No.34539-6

ลายผ้าสีเทา

No.34526-1

ลายผ้าสีขาว

34526-2

No.34526-2

ลายผ้าสีชมพู

No.34526-3

ลายผ้าสีชมพูอมน้ำตาล

34526-4

No.34526-4

ลายผ้าสีเทา

34526-5

No.34526-5

ลายผ้าสีเทาเข้มอมน้ำตาล

34526-6

No.34526-6

ลายผ้าสีเขียวอ่อน

34526-7

No.34526-7

ลายผ้าสีเขียว

No.34526-8

ลายผ้าสีฟ้า

No.34526-9

ลายผ้าสีน้ำเงิน

Latest News