“พญานาค”

         สัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่  แสดงถึงความมีวาสนา ความอุดมสมบูรณ์ ความเกี่ยวข้องระหว่างพญานาคกับพระพุทธศาสนา กล่าวได้ว่าเป็นผู้ปกป้องคุ้มครององค์พระศาสดาจากภัยอันตรายทั้งปวง ถือได้ว่าพญานาคมีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง เห็นได้จากจิตรกรรมบนฝาผนังของวัด หรือสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีนาคเป็นภาพองค์ประกอบ ภาพพิมพ์พยานาค

ภาพวิว พยานาคและเทวดาสาธุ

จัดห้องพระในอาคารให้

มีแสงสว่างเพียงพอ ให้บรรยากาศที่เงียบสงบ เหมาะอย่างยิ่งแก่การทำสมาธิ เจริญปัญญา

ภาพวิวพยานาค องค์ในดวงจันทร์

พญานาค ส่วนทางพระพุทธศาสนา

แปลงกายมาเฝ้าดูแลด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้า ทำให้เชื่อว่า พญานาค คือผู้คุ้มครองพระศาสดา

วอลเปเปอร์ลายพญานาค

พญานาค

คอยปกป้องพระพุทธเจ้าจากพายุฝนและลม ไม่ให้ถูกร่างกายแม้แต่น้อย 

ภาพสั่งพิมพ์ติดผนังห้องพระลายพยานาค

โคมไฟส่องของโชว์ติดเพดาน

ทำให้ผนังโดดเด่นขึ้น หากพื้นข้างหน้ามีพื้นที่โล่งให้เสริมพรมขนยาวลงไป

สงบจิต สงบใจในห้องพระขนาดใหญ่

สงบจิต สงบใจในห้องพระขนาดใหญ่

ตกแต่งให้มีความเป็นธรรมชาติด้วยพื้นไม้ อร่ามด้วยวอลเปเปอร์ติดผนังลายพุ่มข้าวบิณฑ์

วอลเปเปอร์ลวดลายของพญานาคคู่

ลายพยานาคคู่

เสริมความมีมนต์ขลังให้กับห้องพระสีขาวธรรมดา จับคู่กับชั้นวางพระไม้สีเข้ม

วอลเปเปอร์ลายพญานาคคู่พื้นเขียว

พยานาคคู่ ใบโพธิ์

จัดแต่งห้องพระด้วยวอลเปเปอร์ลายพญานาคคู่พื้นเขียว สีสวยสบายตา

วอลเปเปอร์ลายพยานาค คืนพระจำเต็มดวง

แต่งพื้นหลังโต๊ะหมู่บูชา

โดดเด่นสวยงาม ด้วยการแต่งพื้นหลังโต๊ะหมู่บูชาลายพญานาคในคืนพระจันทร์เต็มดวง

วอลเปเปอร์องค์เทวดาและพญานาค

องค์เทวดาและพญานาค

ภาพสื่อถึงความน้อบน้อมขององค์เทวดาและพญานาค ด้วยภาพสีสดทำให้ห้องดูมีสง่า โดดเด่น

made to order

      สามารถติดวอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ (made to order) ได้ในพื้นที่ขนาดเล็ก อย่างต่ำ 2 ตารางเมตร ก็สามารถสั่งทำได้ คุณสมบัติไร้รอยต่อ เป็นการติดวอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ (made to order) เป็นการติดวอลเปเปอร์ที่ไร้รอยต่อครับ เมื่อสัมผัสแล้วไม่มีความสะดุด หรือผ่านช่วงเวลาไปนานก็ไม่เกิดร่องรอยของรอยต่อให้เห็นได้ชัด
 
สั่งซื้อ Line @ca999

แนะนำ

พุทธประวัติ

เทพพนม

ต้นโพธิ์ ใบโพธิ์

ช้างคู่

ดอกบัว