feel collection

feel wallpaper collection

วอลเปเปอร์เท็กซ์เจอร์ลายผ้าสีพลาสเทล (Textured Fabric Pattern Wallpaper in Pastel Colors) เป็นวอลเปเปอร์ที่มีลายเนื้อที่ถูกจำลองให้เป็นลายผ้าบนพื้นสีพลาสเทลหรือสีที่อ่อนนุ่ม เท็กซ์เจอร์ที่มีลักษณะนุ่มนวลและเป็นสีพาสเทลที่น่ารัก

วอลเปเปอร์เท็กซ์เจอร์สีพลาสเทล คอลเลคชั่น FEEL ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มความนุ่มนวลและความสบายในห้องของคุณได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถเลือกสีและลายเนื้อที่ตรงกับสไตล์และความต้องการของคุณในการตกแต่งห้องของคุณได้อย่างอิสระและสร้างบรรยากาศที่นุ่มนวลและน่ารักในบ้านของคุณ

2205-1

No.2205-1

สีขาวมินิมอล

No.2205-18

สีน้ำเงินอมเทา

2205-19

No.2205-19

สีฟ้าอ่อนพาสเทล

2205-20

No.2205-20

สีเขียวมิ้นท์

No.2205-21

สีเหลือง

No.2205-22

สีโอรสอ่อน

No.2205-23

สีโอรส

2205-24

No.2205-24

สีฟ้าอ่อนอมเทา

2205-25

No.2205-25

สีฟ้า

2312-1

No.2312-1

ไม้สีน้ำตาลอ่อนอมเหลืองสว่าง

No.2312-2

ไม้สีน้ำตาล

2313-1

No.2313-1

ลายคอนกรีตสีเทาอ่อน

2314-1

No.2314-1

ไม้ระแนง สีน้ำตาลอ่อนอมเหลืองสว่าง

No.2314-2

ไม้ระแนงสีน้ำตาล

2315-1

No.2315-1

ลายฉากกั้นห้อง

2288-1

No.2288-1

สีขาวอมเทาอ่อน

No.2288-11

ติดผนังสีฟ้า

2288-13

No.2288-13

สีเขียวมิ้นท์อ่อน

No.2288-14

สีครีม

2288-15

No.2288-15

สีน้ำตาลเบจ

No.2307-1

ลายดอกไม้ สีฟ้าและโอรส

No.2310-1

ลายห้องเด็ก สีฟ้าเหลือง

No.2316-1

ลายโมเดิร์น

No.2317-1

ดอกไม้เล็ก สีฟ้าชมพู

No.2317-2

ดอกไม้เล็ก สีฟ้าม่วง

No.2318-1

ดอกไม้เล็ก สีชมพู

2296-1

No.2296-1

มินิมอลสีขาว

2296-4

No.2296-4

สีเทาอ่อน

2298-2

No.2298-2

สีขาว

No.2303-4

สีชมพูนม

2296-2

No.2296-2

สีขาวอมครีมอ่อน

No.2296-5

สีน้ำตาลอ่อน

2303-1

No.2303-1

สีขาว

2303-5

No.2303-5

สีชมพูอมโอรส

No.2296-3

มินิมอลสีขาวอมเทาอ่อน

2298-1

No.2298-1

สีขาว

2303-3

No.2303-3

สีขาวอมครีม

2319-1

No.2319-1

สีขาว

2319-2

No.2319-2

สีเทาอ่อน

No.2319-3

สีเทา

No.2319-4

สีเขียวอ่อนอมเหลืองอ่อน

2319-5

No.2319-5

สีเขียวขี้ม้า

2319-6

No.2319-6

สีเขียวเข้ม

2319-7

No.2319-7

สีขาวอมครีม

2319-8

No.2319-8

สีครีมอมน้ำตาลอ่อน

No.2319-9

สีเนื้อ

2319-10

No.2319-10

สีโอรสอ่อนอมน้ำตาล

No.2319-11

สีส้มอิฐ

2327-1

No.2327-1

สีขาว

2327-2

No.2327-2

สีเทาอ่อนอมขาว

No.2327-3

สีเทาอ่อน

2327-4

No.2327-4

สีเทา

2327-7

No.2327-7

สีชมพู

No.2320-3

สีน้ำตาลอ่อน

2321-1

No.2321-1

สีขาว

2321-4

No.2321-4

สีฟ้า

2322-3

No.2322-3

สีครีม

No.2322-6

สีเหลืองอ่อน

2323-4

No.2323-4

สีเทา

2323-6

No.2323-6

สีเขียวมิ้นท์

2324-3

No.2324-3

สีเทา

2324-6

No.2324-6

สีม่วง

No.2325-3

สีเทา

2325-6

No.2325-6

สีฟ้า

No.2326-3

สีน้ำตาลอ่อน

No.2326-6

สีเทาอมฟ้า

2328-2

No.2328-2

สีเทาอ่อนอมน้ำตาลอ่อน

2328-5

No.2328-5

สีน้ำตาลเข้ม

2328-8

No.2328-8

สีเขียว

2295-3

No.2295-3

หน้ากว้างสีเทาอ่อน

No.2302-2

สีครีม

No.2106-1

ลายเส้นสีขาวผสมกลิตเตอร์

2304-1

No.2304-1

สีขาว

No.2304-4

สีเทา

2305-3

No.2305-3

สีฟ้าอ่อนสว่างอมเทา

1000-2

No.1000-2

สีขาวมีกลิตเตอร์

1002-1

No.1002-1

มินิมอลสีขาว

2327-5

No.2327-5

สีเทาเข้ม

2320-1

No.2320-1

สีขาว

No.2320-4

สีน้ำตาล

No.2321-2

สีเทาอ่อน

No.2322-1

สีขาว

No.2322-4

สีน้ำตาลอ่อน

2323-1

No.2323-1

สีขาว

No.2323-3

สีเทาอ่อน

2324-1

No.2324-1

สีขาว

2324-4

No.2324-4

สีเทาเข้ม

2325-1

No.2325-1

สีขาว

No.2325-4

สีฟ้าอ่อน

2326-1

No.2326-1

สีขาว

2326-4

No.2326-4

สีเทาอ่อนสว่าง

2326-7

No.2326-7

สีเทาเข้มอมฟ้า

2328-3

No.2328-3

สีเทาอมน้ำตาล

2328-6

No.2328-6

สีฟ้าอ่อน

2295-1

No.2295-1

มินิมอลสีขาว

No.2295-4

หน้ากว้างสีเทาอมฟ้า

2302-3

No.2302-3

สีเทา

No.2281-1

ลายเส้นสีเทาเงินแกมทอง

No.2304-2

สีเทาอ่อนสว่างอมขาว

2305-1

No.2305-1

สีขาว

No.2305-4

สีฟ้าอ่อน

No.1001-1

สีขาวมีกลิตเตอร์

No.1002-2

มินิมอลสีขาว

No.2327-6

สีชมพูอ่อน

2320-2

No.2320-2

สีครีม

2320-5

No.2320-5

สีส้ม

No.2321-3

สีเหลือง

2322-2

No.2322-2

สีเทาอ่อนสว่าง

2322-5

No.2322-5

สีน้ำตาล

2323-2

No.2323-2

สีขาว

No.2323-5

สีเขียวมิ้นท์อ่อน

2324-2

No.2324-2

สีเทาอ่อน

No.2324-5

สีม่วงอ่อน

2325-2

No.2325-2

สีน้ำตาลอ่อน

2325-5

No.2325-5

สีฟ้า

2326-2

No.2326-2

สีครีม

2326-5

No.2326-5

สีเทาอ่อน

2328-1

No.2328-1

สีขาวเรียบ

No.2328-4

สีน้ำตาล

2328-7

No.2328-7

สีฟ้าอมเขียว

2295-2

No.2295-2

สีเทาอ่อนสว่าง

2302-1

No.2302-1

สีขาว

2302-5

No.2302-5

สีส้มอ่อนอมน้ำตาล

2278-1

No.2278-1

ลายเส้นสีขาว

2304-3

No.2304-3

สีเทาอ่อน

2305-2

No.2305-2

สีเทาอ่อนสว่างอมขาว

1000-1

No.1000-1

มินิมอลสีขาว

1001-2

No.1001-2

สีขาวมีกลิตเตอร์

Latest News